FinLevel Biuro Rachunkowe
Biuro Rachunkowe FinLevel powstało w odpowiedzi na wciąż rosnące zapotrzebowanie na rzetelne, profesjonalne i i wysokiej jakości usługi księgowe na terenie Łodzi. Biuro prowadzi kompleksową obsługę księgową oraz kadrowo-płacową podmiotów o różnych profilach działalności w oparciu o elastyczny model współpracy.  

Pracownicy biura posiadaja niezbędną wiedzę zdobytą na wyższych uczelniach oraz wieloletnie doświadczenie zdobyte w ciągu kilkunastu lat pracy w księgowości spółek, w biurach rachunkowych oraz spółkach o zasięgu międzynarodowym będących gigantami na rynku usług dla biznesu w zakresie outsourcingu finansowo-księgowego potwierdzone Certyfikatem Księgowym Ministerstwa Finansów 34481/2009 uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych Klientów działalność biura została objęta ubezpieczeniem OC w PZU zarówno obowiązkowym jak i nadwyżkowym rozszerzającym zakres oraz kwoty ubezpieczenia. 

Rozliczenia naszych Klientów prowadzimy w systemach informatycznych firmy InsERT SA zgodnych z ustawą o rachunkowości oraz prawem podatkowym. 

Traktujemy nasz zawód z pasją i zaangażowaniem. Rozumiemy zawiłe zagadnienia rachunkowe oraz podatkowe, proponujemy naszym Klientom najlepsze rozwiązania w obszarach finansów i podatków.
Staramy się w największym stopniu ułatwić pracę naszym Klientom, dlatego odbieramy dokumenty z siedziby ich firmy, umożliwiamy przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną, umożliwiamy kontakt telefoniczny, mailowy, uzgadniamy indywidualnie dogodny dla Klientów sposób współpracy.

Podejmując współpracę z nami mają Państwo gwarancję zastosowania optymalnych rozwiązań księgowo-podatkowych oraz zyskują możliwość koncentracji na kluczowych dla budowania wartości Państwa firmy obszarach, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów,  minimalizacji ryzyka działalności związanego z błędną interpretacja przepisów podatkowych, zmniejszenia zaangażowania kierownictwa firmy w obszary finansowo-księgowe.
FinLevel Krystyna Gaj
ul. Retkińska 80 
94-004 Łódź
NIP 7272269665
REGON 361179580
Kontakt:
Cotton House lok.311 p.III
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź

tel. +48 605 088 050

e-mail: krystyna.gaj@finlevel.pl
strona: www.finlevel.pl


Usługi:


Prowadzenie ksiąg rachunkowych

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych proponujemy:
- opracowanie polityki rachunkowości i planu kont
- ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księdze rachunkowej
- prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu dla celów podatku VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
- sporządzanie, podpisywanie i wysyłanie drogą elektroniczną
  deklaracji podatkowych
- ustalanie wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatku
  dochodowego oraz podatku VAT
- sporządzanie rocznego zeznania podatkowego
- sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych i okresowych
- przygotowanie oraz złożenie wniosków o zmianę wpisu w Krajowym
  Rejestrze Sądowym dotyczących rocznych sprawozdniań finansowych
- udział w badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
- sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS
- sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości
- sporządzanie deklaracji podatku od środków transportu
- reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi  
  instytucjami, również w zakresie kontroli podatkowych 


Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów


W ramach prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów proponujemy:
- ewidencjonowanie dokumentów w książce przychodów i rozchodów
- prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu dla celów podatku VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
sporządzanie, podpisywanie i wysyłanie drogą elektroniczną 
  deklaracji podatkowych
- sporządzanie rocznego zeznania podatkowego
- sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS
- reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi  
  instytucjami, również w zakresie kontroli podatkowych

 
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

W ramach obsługi kadrowo-płacowej proponujemy:
- przygotowanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
- sporządzanie świadectw pracy
- prowadzenie akt osobowych pracowników
- opracowanie regulaminu zatrudnienia i wynagradzania
- organizacja szkoleń BHP
- sporządzanie list płac
- obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
- sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych
  i raportów imiennych do ZUS
- sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną zgłoszenia do ubezpieczeń ZUA oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń ZWUA
- przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych
- sporządzanie zestawień uprawnień urlopowych:
  wymiar urlopu, urlop należny

Pozostałe usługi

W ramach pozostałych usług proponujemy:
- przygotowanie pism urzędowych oraz podań
- przygotowanie wniosków kredytowych
- przygotowanie analizy kosztów prowadzenia działaności 
- przygotowanie analizy obiegu dokumentów 
- wystawianie faktur w imieniu Klienta
- zarządzanie nieruchomościami
- zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi
wsparcie w zakresie projektowania i realizacji  inwestycji
  na rynku nieruchomości


        
Rozpoczęcie działaności


W ramach usługi związanej z pomocą w rozpoczęciu działalności proponujemy:
- pomoc w wyborze formy prawnej działalności
- pomoc w wyborze formy opodatkowania
- pomoc w sporządzeniu dokumentacji do rozpoczęcia działalności:
  m.in. Krajowy Rejestr Sądowy, Urząd Miasta, Sanepid.


Prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych


W ramach prowadzenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych proponujemy:
- ewidencjonowanie dokumentów w ewidencji przychodu
- prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu dla celów podatku VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
sporządzanie, podpisywanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych
- sporządzanie rocznego zeznania podatkowego
- reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi  
  instytucjami, również w zakresie kontroli podatkowychWspółpracujemy z


- zarządcą nieruchomościami
- kancelarią prawną
- brokerem ubezpieczeniowym
- firmą z zakresu szkoleń BHP
- tłumaczem języka angielskiego oraz języka niemieckiego

     Szkolenia

- rachunkowość, księgowość, podatki

Cennik:

                 Mapa dojazdu:


 
Formularz kontaktowy:

Krystyna Gaj

 Doświadczenie zawodowe na samodzielnych stanowiskach od 2002 roku w podmiotach świadczących usługi księgowe i kadrowo-płacowe dla podmiotów działających na rynkach: polskim oraz europejskim.

Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów 34481/2009


 Członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Ubezpieczenie OC obowiązkowe oraz dodatkowe w PZU
 Studia podyplomowe z zakresu rachunkowości - Uniwersytet  Ekonomiczny w Krakowie 
 Studia podyplowomowe z zakresu rachunkowości - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie 
 Studia magisterskie z zakresu rachunkowości i analizy finansowej- SWSPiZ w Łodzi 
 Studia licencjackie z zakresu rachunkowości zarządczej - SWSPiZ w Łodzi

Doświadczenie w branżach:

- motoryzacyjnej, farmaceutycznej, spożywczej, edukacyjnej, wydawniczej, maszyn specjalistycznych, nieruchomości,  osprzętu telekomunikacyjnego, marketingu i reklamy, tłumaczeń, gastronomicznej


Doświadczenie w księgowości:

- spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

- spółek z udziałem kapitału zagranicznego
- spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej
- osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe
- osób fizycznych prowadzących książkę przychodów i rozchodów
Przydatne linki:
Izba Skarbowa w Łodzi - www.izbaskarbowa.lodz.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - www.zus.pl
Wysokość składek ZUS - www.zus.pl/default.asp?p=1&id=35
Formularze podatkowe interaktywne - www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - www.firma.gov.pl
Krajowy Rejestr Sądowy - www.ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
Przekglądarka Ksiąg Wieczystych - ekw.ms.gov.pl
KRS XX Wydział Łódź - www.lodz.sr.gov.pl/index.php?id=216
Druki KRS dla spółek - www.druki.gofin.pl/druki-krs-dla-spolek-i-innych-podmiotow,wzory,77.html oraz http://www.druki-krs.pl
Wzory umów - www.poradnik.wfirma.pl/pobierz/wzory-umow
Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej - www.paszporty.lodzkie.eu/page/3414,przedsiebiorca-prowadzacy-dzialalnosc-gospodarcza
Internetowy System Aktów Prawnych - www.isap.sejm.gov.pl
Serwis Prawo Pracy - www.prawo-pracy.pl
Forum Porad Prawnych - www.forumprawne.org
Okręgowy Inspektorat Pracy - www.lodz.oip.pl
Portal Unii Europejskiej - www.europa.eu
Informacje na temat Funduszy Unijnych - www.funduszeonline.pl
Strona Urzędu Miasta Łodzi - www.lop.uml.lodz.pl
Copyright Nazwa.pl