FinLevel  
Biuro Rachunkowe FinLevel świadczy profesjonalne i wysokiej jakości usługi księgowe na terenie Łodzi.
 
Pracownicy biura
posiadaja niezbędną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie potwierdzone Certyfikatem Księgowym Ministerstwa Finansów uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Działalność biura została objęta ubezpieczeniem OC w PZU.
  
Rozliczenia naszych Klientów prowadzimy w zgodnych z ustawą o rachunkowości oraz prawem podatkowym systemach informatycznych.
    
Podejmując współpracę z nami mają Państwo gwarancję zastosowania optymalnych rozwiązań księgowo-podatkowych oraz zyskują możliwość koncentracji na kluczowych dla budowania wartości Państwa firmy obszarach, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów,  minimalizacji ryzyka działalności.
FinLevel Krystyna Gaj

NIP 7272269665
REGON 361179580
Kontakt tel. 605 088 050


     


Usługi:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie komputerowym własnym lub klienta

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów

Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych i składanie ich do właściwych urzędów

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i składanie do urzędu skarbowego i KRS

Sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

Prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Wyprowadzenie zaległości powstałych przed zawarciem umowy

Opracowanie planu kont i polityki rachunkowości


Współpraca z biegłymi rewidentami podczas audytów

Reprezentacja klienta przed urzędem skarbowym, również w zakresie kontroli

Przydatne linki:

Izba Skarbowa w Łodzi - www.izbaskarbowa.lodz.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - www.zus.pl


Wysokość składek ZUS - www.zus.pl/default.asp?p=1&id=35


Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - www.firma.gov.pl

Krajowy Rejestr Sądowy - www.ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu


Przekglądarka Ksiąg Wieczystych - ekw.ms.gov.pl


KRS XX Wydział Łódź - www.lodz.sr.gov.pl/index.php?id=216

Druki KRS dla spółek - www.druki.gofin.pl/druki-krs-dla-spolek-i-innych-podmiotow,wzory,77.html oraz http://www.druki-krs.pl


Wzory umów - www.poradnik.wfirma.pl/pobierz/wzory-umow


Internetowy System Aktów Prawnych - www.isap.sejm.gov.pl

Serwis Prawo Pracy - www.prawo-pracy.pl


Forum Porad Prawnych - www.forumprawne.org


Okręgowy Inspektorat Pracy - www.lodz.oip.pl


Portal Unii Europejskiej - www.europa.eu


Informacje na temat Funduszy Unijnych - www.funduszeonline.pl


Strona Urzędu Miasta Łodzi -
www.lop.uml.lodz.pl
Copyright Nazwa.pl